எங்களைப் பற்றி

இந்திய கண்ணோட்டம் என்பது இந்திய அரசின் வெளிவிவகார அமைச்சகத்தின் முதன்மை இதழாகும். இது அரபு, பஹாசா இந்தோனேசியா, ஆங்கிலம், பிரஞ்சு, ஜெர்மன், இந்தி, இத்தாலியன், பாஷ்டோ, பாரசீக, போர்த்துகீசியம், ரஷ்ய, சிங்களம், ஸ்பானிஷ், தமிழ், சீன மற்றும் ஜப்பானிய மொழிகளில் வெளியிடப்படுகிறது.

இது எல்லா மொபைல் தளங்களிலும் ஆப் ஸ்டோர்களிலும் கிடைக்கிறது.

இந்திய கண்ணோட்டம் பத்திரிகையின் டிஜிட்டல் பதிப்பை இணை செயலாளர் (எக்ஸ்பி) மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ செய்தித் தொடர்பாளர், வெளிவிவகார அமைச்சகம் (எம்இஏ), இந்திய அரசு, அறை எண் 152, ‘ஏ’ விங், சாஸ்திரி பவன், புது தில்லி – 110001, இந்தியா. ஐனெiயிநசளிநஉவiஎநள.பழஎ.in என்ற வலைத்தளம் வெளிவிவகார அமைச்சகம் சார்பாக மேக்ஸ்போசர் மீடியா குரூப் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் (எம்.எம்.ஜி.ஐ.பி.எல்), சூவிலாசம், ப்ளாட் எண் 62, ஓக்லா கட்டம் -3, புது தில்லி -110020, இந்தியா, உருவாக்கி வழங்குகிறது. இந்திய கண்ணோட்டம் பத்திரிக்கை ஆண்டுக்கு ஆறு முறை வெளியிடப்படுகின்றன. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்படுகிறது. இங்கு உள்ள எழுத்து, கலைப்படைப்பு மற்றும் ஃ அல்லது புகைப்படங்கள் இந்திய கண்ணோட்டத்தின் ஒப்புதலுடன் பயன்படுத்தலாம் மீண்டும் உருவாக்கலாம். கோரப்படாத தயாரிப்புகள், கையெழுத்துப் பிரதிகள், புகைப்படங்கள், கலைப்படைப்புகள், வெளிப்படைத்தன்மை அல்லது பிற பொருட்களின் இழப்பு அல்லது சேதத்திற்கான பொறுப்பை வெளிவிவகார அமைச்சகம் மற்றும் எம்.எம்.ஜி.ஐ.பி.எல் ஏற்காது. டிஜிட்டல் பத்திரிகை மற்றும் வலைத்தளங்களில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட கருத்துக்கள் வெளிவிவகார அமைச்சகம் அல்லது எம்.எம்.ஜி.ஐ.பி.எல்-இன் கருத்துக்கள் அல்ல..

ஆசிரியர்: அனுராக் ஸ்ரீவாஸ்தவா
உதவி ஆசிரியர்: ரஜத் பட்நகர்
வெளிவிவகார அமைச்சகம்
அறை எண் 152, ‘ஏ’ பிரிவு, சாஸ்திரி பவன்,
புது தில்லி – 110001, இந்தியா
தொலைபேசி: 91.11.23388949, 23381719
தொலைநகல: 91.11.23384663
வலைத்தளம்: றறற.iனெiயிநசளிநஉவiஎநள.பழஎ..in
கருத்துக்கு: ழளனின2;அநய.பழஎ.in

மேக்ஸ்போசர் மீடியா குரூப் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட்
நிர்வாக இயக்குனர்: பிரகாஷ் ஜோஹரி
இயக்குனர்: விகாஸ் ஜோஹரி
ஆசிரியர் இயக்குநர்: ஜெய்தா பாண்டியோபாத்யாய்

தலைமை அலுவலகம்
மேக்ஸ்போசர் மீடியா குரூப் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட்
சூவிலாசம், ப்ளாட் எண் 62, ஓக்லா கட்டம் -3,
புது தில்லி -110020, இந்தியா
தொலைபேசி: 91.11.43011111, தொலைநகல்: 91.11.43011199
விசாரணைகளுக்கு: iனெiயிநசளிநஉவiஎநள;அயஒpழளரசநஅநனயை.உழஅ

error: Content is protected !!