ඡායා රූ

ආසනවල අවශ්‍යම සාරය

නිකුතුව 03, 2019

ආසනවල අවශ්‍යම සාරය

ඉන්දියාවේ ඉදිරිදර්ශනය |කර්තෘ

නිකුතුව 03, 2019


ඇතැම් දිනක කෙනෙකු ඊට දිනයේ නවතම නැග ඒම යයි පවසන අතර තවත් අය සවිඥාණක අවදිමත්භාවය යයි කියති; නමුත්, යෝගා වඩාත්ම සෞඛ්‍යමත් වූද, වඩාත්ම අවධිමත් වූ ද අවසානාත්මක පළපුරුද්දක් හා සමාන වේ. පුරාණ වේද පුරුදු පරිචයේ සිට ලෝකය පුරා වේද ආසන ශක්තිය විමසමින් සිටින ප්‍රතිලාභීන් අත්දැකීම පිණිස 2019 ජුනි 21වන දින සමරන ලද පස්වන අන්තර්ජාතික යෝගා දිනයේ ලෝපුරා ගමනක් සංවිධානය කළෙමු

පැරිස් අයිෆල් කුළුණ ආසන්නයේ සූර්ය නමස්කාරයට ප්‍රතිචාර සපුරන සිය ගණන් ජනයා

කලාකරු සුදර්ශන් පත්නායික් ඔඩිෂා ප්‍රාන්තයේ පූරි හි වැලි මූර්තියක් නිර්මාණය කරන අයුරු

 බංග්ලාදේශයේ ධකා නුවර වෙනස් විවිධ ආසන පුරුදු කරන සහභාගිකයින්

යුක්රේනයේ කයිවු හි අන්තර්ජාතික යෝග දිනය සමරන උනන්දුවන්නන්

සිරියාවේ ඩැමස්කස් නුවර අන්තර්ජාතික යෝගා දිනය සමරන සහභාගිකයින්

නේපාලයේ එවරස්ට් බේස් කඳවුරෙහි කඳු නගින්නන් ශරීරය උණුසුම් කරයි

පහළ, චීනයේ බෙයිජිං නුවර අන්තර්ජාතික යෝග දිනය සැමරීම සඳහා නේවාසිකයින් එක් වෙයි

 සිංගප්පූරුවේ අන්තර්ජාතික යෝගා දිනය සැමරුම් සංවිධානය කරන යෝගා කඳවුරක්

 නෙදර්ලන්තයේ හේග් නුවර නාගරික මධ්‍යස්ථානයේ යෝගා දිනය සැමරීම සඳහා සිය ගණනින් එක්වූහ

අලංකාර බල්ගේරියාවේ සොෆියා නුවර සංවිධානය කළ යෝගා කඳවුරෙහි දසුනක්

error: Content is protected !!