ඡායා රූ

වචනවලට වඩා අනුරූපයකට හඬ නංවා කතා කරන්නට හැකි යයි කියමනක් තිබේ, ඉතින් මෙම කොටස ඒ සිතුවම් රට පුරා ගෙනයන අනන්‍ය කතාන්තර අතර චමත්කාර ඡායාරූප රසවිඳීමට සලස්වයි.

ඉන්දියාවේ ඉදිරිදර්ශනය

වසන්ත සැමරුමක්

නිකුතුව02, 2019 ඡායා රූ

අප්‍රේල් මාසය ඉන්දියානු නව අවුරුද්දේ ආරම්භය සනිටුහන් කරයි. රට පුරා අස්වනු මංගල්‍යයන් දක්නට ලැබෙන මාසය වන්නේ ද අප්‍රේල් මාසයයි. ඉන්දියාව රොන්ගාලි බීහු සැමරූ ආකාරය පිළිබඳ කෙටි විස්තරයක් මෙහි දක්වා ඇත....

වැඩිදුර කියවන්න

error: Content is protected !!