وزارت خبرې کوي

د هند لید

سریزه

مسله 03, 2020 وزارت خبرې کوي

هندوستان د موانعو له منځ وړلو پر وړاندې د نوښتګر لیدلوري په درلودلو پیژندل شوی. که څه د پاک کارۍ پروګرامونو تطبیق وي، یا د هیو....

نور ولولٸ

د هند لید

سریزه

مسله 02, 2020 وزارت خبرې کوي

لکه څنګه چې په نړۍ کې میلیونونه انسانان په یوه ډول نه یو ډول د نوي کروناویروس یا کویډ- 19 څخه اغیزمن شوي، هندوستان هم د دې نړیوالې وبا له امل....

نور ولولٸ

د هند لید

سریزه

مسله 01, 2020 وزارت خبرې کوي

لکه څرنګه چې نړۍ نوې لسیزې ته داخلیږي، د هندوستان نړیوال انځور د یو تدریجي بدلون سره مخ شوی، ترڅو نړۍ ته قاطع، رسیدلی او فعال....

نور ولولٸ

د هند لید

سریزه

مسله 05, 2019 وزارت خبرې کوي

په 2019 کال کې هند د نړۍ د زوانانو پنځمه برخې لپاره کور دی، د هند 65 سلنه ټول نفوس د 25 کلنۍ څخه ټیټ عمر لري، دا ښکاره کوي چې زمونږ پ....

نور ولولٸ

د هند لید

The Ministry speaks

مسله 03, 2019 وزارت خبرې کوي

په ملیونونو هندي وګړي د رایی ورکولو لپاره راووتل، په ریښتیا سره چې د دیموکراسۍ ترټولو لویه غونډه وه، مونږ د شفافه او ثابته دو....

نور ولولٸ

error: Content is protected !!