انځورونه

داسې ویل کیږي چې انځورونه د کلمو په پرتله ډیر ښه بولی، نو پدې برخه کې ښکلي انځورونه خوند اخلي ځکه چې دوی په ټول هیواد کې بیلابیل کیسې بیانوي.
د هند لید

ځنګلي اواز

مسله 02, 2020 انځورونه

د اورنګ ملي پارک، آسام اورنګ (راجیف ګاندي) ملي پارک ONP د آسام اوداګوري ولسوالۍ کې د برهاماپوترا سیند شمالي غاړې ته پروت دی. په 1999 کال کې د م....

نور ولولٸ

Indian Perscpectives
د هند لید

د دودونو لمانځل

مسله 05, 2019 انځورونه

د پوشکار اوښانو میله

په لومړیو کې د څارویو میلې په توګه یې پیل کړی و، خو اوس د پوشکار میله څو چنده لویه وي او په نړۍ او هند کې د....

نور ولولٸ

د هند لید

د پسرلي یوجشن 

مسله 02, 2019 انځورونه

د هندي نوي کال پيل د اپریل په میاشت کې ده. دا هغه میاشت هم وه کله چې په ټول هېواد کې د حاصلاتو جشنونه لمانځل کیدل. دلته یې په یو نظر وګورئ چې هند څرنګه لمانځل کیږي....

نور ولولٸ

error: Content is protected !!