نویزونه

هند در راه خود برای تبدیل شدن به جوانترین کشور جهان با ایده های نوآورانه است که راه را برای توسعه جامع کشور راه اندازی شده است. خواندن داستان نوآوران جوان و سازندگان تغییراتی که از ایده های خود برای شکل گیری هند استفاده می کنند.
اشیتا ګویل

د رڼا سفر

مسله 05, 2019 نویزونه

یوه کوچنۍ ښوونځۍ چې د بِهار په لرې سیمه کې پرته ده، د زنګ په وهلو د ټولګیو پیل اعلانیږي. پداسې حال کې چې زدکوونکي کوښښ کوي ټولګ....

نور ولولٸ

error: Content is protected !!