میراث

هند د یو بډایه میراث سره برکت لري. د نړۍ ترټولو لوړې بریټارټ کانټینټ له دویم لوی ګومان څخه، دا هیواد د نړۍ ترټولو لوی تاریخي عصري کور دی. په دې برخه کې د هند لوی یادگارونه وڅیړئ.
د هند لید
Issue 06 میراث

Within the precincts of Ratapani Wildlife Sanctuary in Raisen district of Madhya Pradesh lies Bhimbetka. A UNESCO World Heritage site,.......

نور ولولٸ

The Indian toy story
سودارشان کانا سورابي کانا یو

د هندي لوبو سامان داستان

مسله 02, 2021 میراث

ساینسپوه او د ماشومانو لوبو سامانونو مخترع، ارویند ګپتا باور دی چې: د لوبو سامان سره د ماشوم ترټولو غوره کار د هغه څیز ماتول دي. ارویند ګپت....

نور ولولٸ

Preservation of an ancient craft
د مالینګ ګومبو

د پخواني صنعتونو ساتنه

Issue 06 میراث

ارونچل پردیش د لاسي صنایعو غني دود، هنري بڼې او طبیعې سرچینې لري، چې د کلیوال صنعت پراختیا وړتیا لري او کولای شي د سیمه ایز اقتصاد وده کې م....

نور ولولٸ

سونال کلکرني - جوشي

د هندوستان د ژبو منظره

مسله 04, 2020 میراث

د هندوستان ټولنه، کلتور، تاریخ او سیاست تل د ژبو په وسیله اغیزمن شوی او ځانګړې بڼه یې غوره کړې. ښه نو په هندوستان کې به څومره ژ....

نور ولولٸ

error: Content is protected !!