میراث

هند د یو بډایه میراث سره برکت لري. د نړۍ ترټولو لوړې بریټارټ کانټینټ له دویم لوی ګومان څخه، دا هیواد د نړۍ ترټولو لوی تاریخي عصري کور دی. په دې برخه کې د هند لوی یادگارونه وڅیړئ.
Amrish Tripathi

د ژوندي فرهنګ کموالی

مسله 05, 2019 میراث

رښتیا څه دي؟ ستیاموا جیتي وايي منداکا اوپانشاد. رښتیا په یوازیتوب سره کامیابیږي. څوک موافق نه دي؟ لکه څنګه چې پخواني خلکو ویل....

نور ولولٸ

Indian Perscpectives
Dr Rajiv Rastog

د یوګا زده کړې

مسله 05, 2019 میراث

یوګا د عمومي روغتیا لرغونې هندي پوهه ده، د هند شپږو غوره فلسفو له جملې شمیرل کیږي. په وروستیو کې یوګا د ساتنې، پراختیايي او معا....

نور ولولٸ

ایاندرالي ډوټا

د نواب کلکته

مسله 03, 2019 میراث

څلور لسیزې وړاندې کله چې اسکار جایزه ګټونکي ډایریکټر د کلکتې په لمنو کې د میتیا بروز په امامبره کې کور ونیو ترڅو خپل مشهوره ف....

نور ولولٸ

error: Content is protected !!