پرمختګ

از بخش های حمایت شده از دولت به برنامه های ارتقای اجتماعی، این بخش پیشرفت های هند و سرخپوستان را در زمینه های مختلف نشان می دهد.
Daulat Singh Shaktawat
مسله 01, 2021 پرمختګ

It was recently announced that India has recorded a significant rise in its leopard population. According to the Indian government’s.......

نور ولولٸ

منوج ساهو

د بریا پروسه

مسله 06, 2020 پرمختګ

د 2019 کال اګست 19 کې لومړي وزیر موډي د خپلواکۍ ورځې وینا کې د جل جیوان ماموریت اعلان وکړ، چې د....

نور ولولٸ

وینیک سوریا سوامی

د اغیز لپاره انتظار

مسله 03, 2020 پرمختګ

څرنګه چې کروناویروس په خطرناکه کچه په نړۍ کې خپریږي، ډیرو هیوادونو سیستماتیک قرنطینونه پلې کړې ترڅو د ناروغۍ د سرایت کچه ټیټ....

نور ولولٸ

وینیک سوریا سوامی

زرغون مسؤلیت

مسله 04, 2019 پرمختګ

د هیماچل پردیش سپیتي دره کې د کنامو څوکې ته د تګ لپارهپه کلکه ځمکه روان یم او باد هم لګیږي، زه چې خپل پنځه کاله پخوانی سفر یادوم ....

نور ولولٸ

پتنجلی پنډیت

واک 

مسله 03, 2019 پرمختګ بریالیتوب

د 2019م کال مې میاشت به پرته له شکه د هند د سیاست په تاریخ کې د اوبو د څپې په توګه یاد پاتې شي. د هند د ټ....

نور ولولٸ

error: Content is protected !!