همکاري

پدې برخه کې د بهرنیو کابینې وروستیو لیدنو ته د هند لپاره مقالې او د نړۍ نورو هیوادونو ته د هندي مشرانو لیدنې کتنې شاملې دي. د هند په بهرنۍ پالیسۍ کې د نویو پرمختګونو په اړه د ډیری موضوعاتو په اړه مقالې ولولئ.
Pship_Buddha
بینوی کې بیل

بودیزم یو ګډ فرهنګ

مسله 02, 2021 همکاري

د سمسارا، مایا او میتیا مفهوم، او د مادي نړۍ ګمراه کوونکی طبیعت، په اوپانیشاد کې د اتمې او نهمې میلاد څخه پخوا پیړیو کې ښکاره شوې وې. د ژوند....

نور ولولٸ

error: Content is protected !!