د مودیت ناراین لیکنه

ګډه هڅه

مسله 04, 2020 د ساینس تخنیک

د هندوستان د نوښت ایکوسیستم په تیرو څو کلونو کې څو برابره ډیره وده کړې ده. اوس د نړۍ په کچه دریم ځای لري. د 50،000 څخه ډیر نوې نوښت....

نور ولولٸ

error: Content is protected !!