د آشوک سجندار لیکنه

بشریت سره مرسته

مسله 01, 2021 همکاري

د 2014 کال سپتمبر میاشت کې د خپلې لومړنۍ ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې سم د قدرت رسیدلو وروسته، د هندوستان لومړي وزیر نریندرا موډي وویل چې د هن....

نور ولولٸ

error: Content is protected !!