زموږ په اړه

هند لید د هندوستان د دولت، د بهرنیو چارو وزارت ځانګړې مجله ده چې په عربي، بهاسا اندونیزیایي، انګلیسي، فرانسوي، آلماني، هندي، ایټالیوي، پښتو، فارسي، پرتګالي، روسي، سنیهالي، هسپانیوي، ټامیلي، چینايي او جاپاني ژبو خپریږي.

د مبایل په ټولو پلټفارمونو او اپلیکیشن سټور کې هم شته ده.

د هند لید مجلې ډیجیټلي بڼه د هندوستان دولت د بهرنیو چارو وزارت (MEA) مرستیال (XP) او رسمي ویاند انوراګ سریواستاوا، لخوا نشریږي چې پته یې، 152 شمیره اطاق، د A څانګه، شاستري بهاون، نوی دهلي – 110001، هندوستان ده. چې د د مکسپوژر رسنیو ګروپ انډیا پرایویټ لمټد لخوا د بهرنیو چارو وزارت په استازیتوب indiaperspectives.gov.in ویبسایټ جوړ شو. (MMGIPL) او پته یې د مکس پوژر رسنیو ګروپ پته، 62 کور، اوکله فاز- 3، نوی دهلي- 110020 ده. د هند لید مجله په کال کې شپږ ځله خپریږي. ټول حقوق یې خوندي دي. پدې ګڼه کې شته لیکنې، هنري کارونه او یا انځورونه باید د هند لید مجلې په تصدیق سره استعمال شي. د مکسپوژر رسنیو ګروپ انډیا پرایویټ لمیټد او د بهرنیو چارو وزارت د نه غوښتل شوو تولیداتو، بیا تولید شویو لیکنو، انځورونو، هنري کارونو، شفافیت یا نورو موادو د ورکیدو یا خرابیدو مسؤلیت په غاړه نه لري. په مجله کې څرګند شوي نظرونه په حتمي ډول د بهرنیو چارو وزارت او مکسپوژر رسنیو ګروپ انډیا پراویټ لمیټډ نظریات نه دي.

یډیټور: انوراګ سریواستاوا

مرستیال ایډیټور: راجات بهاتناګر

د بهرنیو چارو وزارت

152 شمیره خونه، د A څانګه، شاستری بهاون، نوی ډیلي – 110001، هندوستان

تلیفون: +91.11.23388949, 23381719

فکس: +91.11.23384663

ویبسایټ: www.indiaperspectives.gov.in

د نظریاتو لپاره: osdpd2@mea.gov.in سره اړیکه ونیسئ

د مکسپوژر رسنیو ګروپ انډیا پرایویټ لمیټیډ

مدیریتي رئیس: پرکاش جوهري

رئیس: ویکاس جوهري

ایډیټوریل رئیس: جایاتا بنډوپاډیا

رکزی دفتر

مکسپوژر رسنیو ګروپ انډیا پرایویټ لمیټډ

پته: 62 نمبر کور، اوکله فاز-3،

نوی ډیلي – 110020، هندوستان

تلیفون: +91.11.43011111، فکس: +91.11.43011199

د غوښتنو لپاره: indiaperspectives@maxposuremedia.com سره اړیکه ونیسئ

error: Content is protected !!