د BIMSTEC وړتیا 

د بنګال د ساحل نوښت د څو اړخیزه سکټوري د تخنیکي او اقتصادي همکاریو ....

نور ولولٸ

انیل واهدوا
مسله 02, 2019

د انځورونو البوم

A Pilgrim’s Progress

Supermodel Rachel Hunter is in love with India, a country that has helped her connect with the inner being. She takes us on a guided trip of her two m

نور ولولٸ

Rachel Hunter
مسله 04, 2019

د هوساینې لټون 

ا پخوا په 2005 کال کې هند ته زما لومړی سفر و، چې ما د سویلي هند ښکلا ولیده. په یواځې ځا....

نور ولولٸ

میرییلین وارډ
مسله 02, 2019

د هند د بهرنيو چارو وزارت تعقيب کړٸ

error: Content is protected !!