صفحه آخر

برداشت هندی

موضوع 05, 2020

برداشت هندی

چشم انداز هند |نویسنده

موضوع 05, 2020


--

شگفتی مهندسی

پل نمادین 100 ساله پامبان که رامشوارام و دانوشکودی (واقع در حواشی سرزمین اصلی تامیل نادو) را به بقیه نقاط ایالت متصل می کند، به زودی با یک پل جدید جایگزین می شود. پل پامبان جدید به طول 2.07 کیلومتر با هزینه 2.8 میلیارد روپیه هند در حال ساخت است و قرار است تا دسامبر 2021 تکمیل شود. این پل جدید اولین پل دریایی – راه آهن عمودی بالابر کشور است که به کشتی ها اجازه می دهد از زیر آن عبور کنند. از آنجا که هر ساله صدها نفر از ایمان داران به معبد رامشوارام سرازیر می شوند، پیش بینی می شود که ساخت این پل موجب افزایش گردشگران به ویژه گردشگران مذهبی شود.

انقلاب آبی

هند به اولین کشور در جهان تبدیل شده است که در یک تلاش واحد برای هشت ساحل، گواهینامه پرچم آبی دریافت کرده است. این جایزه به امن ترین ، تمیزترین و سازگارترین سواحل با محیط زیست در جهان اعطا می شود. این سواحل که در پنج ایالت و دو قلمرو اتحادیه گسترده شده، و نایل به دریافت این گواهینامه شده اند که توسط هیئت داوران بین المللی متشکل از اعضای برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP)، سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) و اتحادیه بین المللی برای حفاظت از طبیعت (IUCN) اعطا می شود، عبارت اند از گوگلا (دیو)، شیواج پور (دوارکا – گوجرات)، کاسارکود و پادوبیدری (کارناتاکا)، کاپاد (کرالا)، روشیکوندا (آندرا پرادش)، رادهاناگر (جزایر آندامان و نیکوبار)، و گلدن بیچ (پوری، اودیشا).

ذهن های نوآور

در تلاش برای کمک به شناسایی اسکناس های ارزی جدید و قدیمی توسط افراد کم بینا، دانشجویان موسسه ملی طراحی احمدآباد – مانی تجا لینگالا و مرودول چیلمولوار – یک ورق در قطع جیبی به نام دریشتی طراحی کرده اند. این الگوی مفید به جای بریل دارای خط الراس و مراحلی برای شناسایی اسکناس می باشد.

آشوک چاکرادهاری، سفالگری از روستای کونداگائون در منطقه باستار (چاتیسگر) یک چراغ سفالی سنتی را به گونه ای بازسازی کرده است که می تواند حداقل برای مدت 24 ساعت بسوزد. این لامپ از سه قسمت ساخته شده است – یک لامپ ، یک ساختار گنبدی مانند که به عنوان مخزن روغن به کار می رود و یک ساختار لوله مانند که برای نگه داشتن مخزن بر روی پایه لامپ عمل می کند.

error: Content is protected !!