این وزارت صحبت می کند

پیشگفتار

موضوع 04, 2020

پیشگفتار

چشم انداز هند |نویسنده

موضوع 04, 2020


--

همانطور که هفتاد و چهارمین (74) روز استقلال را در 15 آگوست 2020 جشن گرفتیم ، ملت هند به دنبال درخواست صریح نخست وزیر نارندرا مودی برای هند متکی به خود بر پا خاستند. علی رغم محدودیت های اعمال شده برای جلوگیری از گسترش کووید – 19 ، چشم انداز این “هند جدید” در حالی شکل گرفته است که ملت با یک تعهد قوی به سمت تبدیل شدن به آتمانیربهار یا متکی به خود، در هر بخش به پیش می روند. در این شماره از چشم انداز هند ، ما به شما یک نمای کلی در مورد توسعه هند در طی همه گیری کرونا می دهیم که ضمن حمایت از تلاش های ملت در مقابله با این بیماری همه گیر ، باری دیگر روابط ما با شرکای دیپلماتیک مان را تأیید کرده است. ما همچنین به جنوب شرقی آسیا سفر می کنیم تا روابط فرهنگی باستانی را درک کنیم که با تلاش هند برای بازگرداندن و حفظ شاخص ترین و تاریخی ترین بناهای تاریخی که شاهدی بر پیوند تمدن و فرهنگ مشترک ما با منطقه است ، تقویت و تأیید می شوند. همانطور که ما به سمت هفتاد و پنج (75) سالگی استقلال خود پیش می رویم ، از پیشرفت های فن آوری اخیر برای تان می گوییم که چگونه هند را به ارتفاعات جدید کشانده اند. ما بررسی می کنیم که چگونه توسعه بومی سیستم عامل های دیجیتال به نوعی جنبش توده ای در هند تبدیل شده است، و مشارکت های علمی جدیدی را که تحول دیجیتال را در کشور امکان پذیر کرده اند را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.   ما به “هنجارهای جدید” نگاه می کنیم که به دلیل کاهش تدریجی محدودیت های ناشی از کووید- 19 توسط مردم پذیرفته شده، و نیازهای جدیدی را تعریف می کنیم که تعریف نوینی از سفر و سایر فعالیت های اقتصادی ارائه می دهند. برای بخش مروری بر تصاویر، در سراسر کشور سفر می کنیم چرا که باران های موسمی فرصت قابل توجهی برای رهایی از تابستان گرم هند را فراهم می آورند. همانطور که ورزش بازگشتی تدریجی و البته محتاطانه دارد ، ما به فوتبال هند نگاه می کنیم که به دنبال چندین رویداد بین المللی که به میزبانی این کشور برگزار شده ، رشد چشمگیری داشته است. در این شماره ، ما بخشی را به عنوان “نهادهای پیشگام هند” معرفی می کنیم که در پیشرفت کشور سهیم بوده اند. ما با سازمان توسعه و تحقیق دفاع (DRDO) شروع می کنیم و به نوآوری های متعددی می پردازیم که نه تنها بخش دفاعی هند را قوی تر کرده اند ، بلکه همچنین کشور را در مسیر خوداتکایی قرار داده اند. ما همچنین به بخش کشاورزی هند نگاه می کنیم که طی سال های گذشته نه تنها امنیت غذایی ما را تضمین کرده است بلکه با افزودن چندین محصول نارایج به فهرست محصولات خود ، با تقاضای رو به رشد مصرف کنندگان سازگار شده و در نتیجه وابستگی ما به واردات را کاهش داده و گامی دیگر به سوی تبدیل کشور به سرزمینی متکی به خود برداشته است.   ما به تنوع هند نگاه می کنیم که به وضوح در میراث زبانی غنی و گوناگون آن منعکس شده است. به همین ترتیب ، صنایع دستی شاخص هند و فرایندهای سنتی مورد استفاده در تولید آنها به هویت متمایز متعلق به مناطق مختلف کشور تبدیل شده اند. ما به سرتاسر کشور سفر می کنیم تا بفهمیم چگونه علائم جغرافیایی (برچسب های GI) به ارتقای این محصولات بومی و بسیاری از کشاورزان و صنعتگران مرتبط با آنها کمک کرده اند در حالی که به طور همزمان از حفاظت از هویت منحصر به فرد آن ها اطمینان حاصل می کنند. سرانجام ، ما قدم های سوامی ویوکاناندا را در سراسر ایالات متحده و انگلستان دنبال کرده و در مورد چگونگی نقش اساسی او در معرفی فرهنگ و میراث هند به جهان غرب تأمل می کنیم.   مطالعه سرشار از لذتی را برای تان آرزومندیم!   آنوراگ سریواستاوا

error: Content is protected !!