تصویر لحظه ها

رنگهای صحرای سفید

موضوع 06, 2020

رنگهای صحرای سفید

چشم انداز هند |نویسنده

موضوع 06, 2020


نمایشگاه سالانه Rann Utsav که در مرداب های شور منطقه کوتچ گجرات برگزار می شود ، نمایشی چشمگیر از هنر و صنایع دستی بومی این کشور ، آشپزی ، سنت های محلی و سبک زندگی سنتی است.

نماییپانوراماازشهرچادردر Dhordo ، یک دهکده کوچک واقع در حاشیه Rann of Kutch

یک ملای پرجنب و جوش (نمایشگاه) که برای جشن سالانه در نزدیکی شهر چادر برگزار می شود ، نمایی از فرهنگ پر جنب و جوش گجرات ، هنرهای تزئینی بومی ، آشپزی و سنت ماشین های بافندگی دستی را به مهمانان ارائه می دهد

زنان محلی که با یک مخلوطی ازگل کلبه های روستای Dhordo  را پوشش میدهند به عنوان بخشی از تجربه کلی گجراتی ، در این کلبه های سنتی معروف به bunga یا bhunga به بازدیدکنندگان اقامت ارائه می شود.

کلبههایبانگابارنگهایروشنرنگآمیزیمیشوندوسقفهاباچوبهایبامبو،طنابچمنخشکوچمنخشکساختهمیشوند

سنت های محلی گجرات یکی از نکات قابل توجه در Rann Utsav است. هنرمندان از سراسر ایالت برای نمایش فرهنگ غنی و لباس های سنتی خود در این جشنواره شرکت می کنند

فضای داخلی کلبه های بانگا دارای تزئینات بسیار و محیطی راحت برای نشستن است. این کلبه ها در تابستان خنک هستند و بالعکس.

بازدیدکنندگاندرنمایشگاهتاریخ 16-2015در Rann Utsav توانستند  از مجسمه های فلامینگوبازدید کنند. فلامینگو بزرگتر ، پرنده ایالتی ، در ماه اوت در Great Rann of Kutch تولید مثل می کند

چکدا یک وسیله حمل و نقل سه چرخ است که در روستاهای کوتچ و ساوراشترا محبوب است. سواری با این وسیله نقلیه تجربه ای است که در جشنواره نباید از دست داد

جشنواره بین المللی بادبادک های سالانه گجرات نیز با Rann Utsav همزمان است. Rann of Kutch یکی از چندین مکان جشنواره بادبادک ها است. برای اطلاعات بیشتر در مورد سفر ، به این موارد مراجعه کنید: gujarattourism.com

error: Content is protected !!