سفر

بخش مسافرتی از کشمیر تا کانایاکومری و کلکته تا جیپور، خوانندگان را از طریق زیباترین مقصد های هند می برد. این بخش خاطرات سفر شخصی مسافران تحسین می کند.
پیا بهادور

حکایتی بر روی دو چرخ

موضوع 02, 2020 سفر

ما تصور می کنیم هر تصمیمی که امروز می گیریم مبتنی بر یک معراج عمومی است که از اتفاقات دنیا تاثیر می گیریم. به ندرت به یاد می آوریم که آگاهی خ....

بیشتر بخوانید

ط سائوراب نارانگ

آرمان شهر سبز

موضوع 01, 2020 سفر

آنها غذای خود را پرورش می دهند. نیازهای آنها از انرژی خورشیدی تأمین می شود. آنها زباله های تولید شده را بازیافت می کنند. آنها د....

بیشتر بخوانید

Indian Perscpectives
Vineyak Surya Swami

داستان های خلوت

موضوع 05, 2019 سفر

طبیعت با قدرت و بسیار سخاوتمندانه، نسبت به اسپیتی – یک دره كوچك در هیماچال پرادش – بسیار خیرخواه بوده که به صورت یك بهشت كام....

بیشتر بخوانید

سارا تود

مزه های آمداواد

موضوع 03, 2019 سفر

من می توانم صدای جوش و خروش آب های رودخانه ی سابار ماتی را بشنوم که در دور دست ها در جریان است. در بالای سرم، بر رو....

بیشتر بخوانید

ماریلن بخش

در جست و جوی سلامتی

موضوع 02, 2019 سفر

در اولین سفر من به هند در سال 2005 بود که زیبایی ها و دلربایی های مناطق جنوبی کشور هند را کشف کردم. من که به تنهایی سفر می کردم، در ابتدا وارد د....

بیشتر بخوانید

error: Content is protected !!