سفر

بخش مسافرتی از کشمیر تا کانایاکومری و کلکته تا جیپور، خوانندگان را از طریق زیباترین مقصد های هند می برد. این بخش خاطرات سفر شخصی مسافران تحسین می کند.
آنورگ مالک و پریا گاناپاتی

چند نمونه از رازهای لاداک

موضوع 02, 2021 سفر

منطقه کوهستانی لاداک که توسط رشته کوه های کاراکورام و همچنین هیمالیا در بر گرفته شده است، زمانی سرزمینی سخت بود که هیچ کس جز قبایل کوچ نشی....

بیشتر بخوانید

راجیو ورما یک

شکوفه های نازنین!

موضوع 01, 2021 سفر

تنها ذکرنام ساکورا یا شکوفه های گیلاس تصاویر خیره کننده ای از گلهای ظریف که در ژاپن شکوفا شده اند را به یاد انسان می آورد. اما نیازی نیست که....

بیشتر بخوانید

آنورگ مالک و پریا گاناپاتی

در رکاب خداوند

موضوع 06, 2020 سفر

بوداییان در بسیاری از نقاط جهان برای جشن روز Bodhi (8 دسامبر) آماده شدند ، روزی که گفته می شود....

بیشتر بخوانید

Vineyak Surya Swami

معبر محلی

موضوع 04, 2020 سفر

با کاهش تدریجی محدودیت ها ، افراد با رعایت دستورالعمل های ایمنی بدنبال فرصت هایی برای سفر هستند. خانه های منزوی خلوت و خانه های بوتیک مجلل ....

بیشتر بخوانید

پیا بهادور

حکایتی بر روی دو چرخ

موضوع 02, 2020 سفر

ما تصور می کنیم هر تصمیمی که امروز می گیریم مبتنی بر یک معراج عمومی است که از اتفاقات دنیا تاثیر می گیریم. به ندرت به یاد می آوریم که آگاهی خ....

بیشتر بخوانید

ط سائوراب نارانگ

آرمان شهر سبز

موضوع 01, 2020 سفر

آنها غذای خود را پرورش می دهند. نیازهای آنها از انرژی خورشیدی تأمین می شود. آنها زباله های تولید شده را بازیافت می کنند. آنها د....

بیشتر بخوانید

Indian Perscpectives
Vineyak Surya Swami

داستان های خلوت

موضوع 05, 2019 سفر

طبیعت با قدرت و بسیار سخاوتمندانه، نسبت به اسپیتی – یک دره كوچك در هیماچال پرادش – بسیار خیرخواه بوده که به صورت یك بهشت كام....

بیشتر بخوانید

سارا تود

مزه های آمداواد

موضوع 03, 2019 سفر

من می توانم صدای جوش و خروش آب های رودخانه ی سابار ماتی را بشنوم که در دور دست ها در جریان است. در بالای سرم، بر رو....

بیشتر بخوانید

error: Content is protected !!