این وزارت صحبت می کند

چشم انداز هند

پیشگفتار

در سال 2019، هند که 65 میلیون نفر از جمعیت کشورش زیر 25 سال سن دارند، خانه ی یک پنجم از جوانان جهان را تشکیل می دهد؛ این...

چشم انداز هند

The Ministry speaks

وقتی میلیون ها هندی به عنوان یک ملت واحد برای رای دادن به آن چه که به درستی، یکی از بزرگ ترین جشنواره های دموکراسی جهان نامیده می...

error: Content is protected !!