صفحه آخر

چشم انداز هند

برداشت هندی

موضوع 01, 2021 صفحه آخر

ارزش یک میلیون کلمه

ساران ساسیکومار ، پسر 14 ساله ساکن دبی ، اخیراً به مناسبت روز جمهوری هند (26 ژانویه) یک پرتره ....

بیشتر بخوانید

چشم انداز هند

برداشت هندی

موضوع 05, 2020 صفحه آخر

شگفتی مهندسی

پل نمادین 100 ساله پامبان که رامشوارام و دانوشکودی (واقع در حواشی سرزمین اصلی تامیل نادو) را به بقیه نقاط ایالت م....

بیشتر بخوانید

چشم انداز هند

برداشت هندی

موضوع 04, 2020 صفحه آخر

نمایندگی جهانی

هند در 15 سپتامبر سال 2020 به عنوان عضوی از کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد UNSCW) ) ، اصلی ترین نهاد جهانی که بر ....

بیشتر بخوانید

چشم انداز هند

برداشت هندی

موضوع 03, 2020 صفحه آخر

حمایت یکدل و یک زبان پس از یک پیروزی پرشکوه با 184 رای به نفع خود در برابر مجموع 192 رای ، هند برای هشتمین بار برای نشستن بر کرسی غی....

بیشتر بخوانید

چشم انداز هند

برداشت هندی

موضوع 02, 2020 صفحه آخر

رزمندگان طبیعت ماری ، یک حفاظت کننده 48 ساله از ایالت کرالا است که سرشار از محبت به عنوان "نگهبان سایلنت ولی" در حال فعالیت است. ماری با کار....

بیشتر بخوانید

چشم انداز هند

شناخت هند

موضوع 04, 2019 صفحه آخر

جست و جو برای دانش

اولین سرمایه گذاری فضایی هند به راستی برنامه فضایی موفق حال حاضر این کشور را رقم زد....

بیشتر بخوانید

error: Content is protected !!