صفحه آخر

چشم انداز هند

برداشت هندی

موضوع 03, 2020 صفحه آخر

حمایت یکدل و یک زبان پس از یک پیروزی پرشکوه با 184 رای به نفع خود در برابر مجموع 192 رای ، هند برای هشتمین بار برای نشستن بر کرسی غیر دائمی در ....

بیشتر بخوانید

چشم انداز هند

برداشت هندی

موضوع 02, 2020 صفحه آخر

رزمندگان طبیعت ماری ، یک حفاظت کننده 48 ساله از ایالت کرالا است که سرشار از محبت به عنوان "نگهبان سایلنت ولی" در حال فعالیت است. ماری با کار....

بیشتر بخوانید

چشم انداز هند

شناخت هند

موضوع 04, 2019 صفحه آخر

جست و جو برای دانش

اولین سرمایه گذاری فضایی هند به راستی برنامه فضایی موفق حال حاضر این کشور را رقم زد....

بیشتر بخوانید

چشم انداز هند

پیش به جلو

موضوع 02, 2019 صفحه آخر

درباره تحولات مثبتی که در کشور در حال وقوع هستند، به روز رسانی شوید

عجب داد و ستد با شکوهی!
هر روز هند ....

بیشتر بخوانید

error: Content is protected !!