ورزش

نکات برجسته لحظه های شگفت انگیز ورزش های هند باعث افتخار کشور می شود. درباره اشخاص برجسته ورزشی و حتی کسانی که سعی دارند علامت خود را نشان دهند، درباره آنها صحبت کنید.
گاگان نارنگ

بازی های پر اشتها

موضوع 03, 2019 ورزش

پیشرفت های اخیر در عرصه ورزش، افراد با استعدادی را به هند ارائه می دهد که برای موفقیت تلاش می کنند و برای رسیدن به اهدافشان هی....

بیشتر بخوانید

ملیکا باجاج

پایبندی به موفقیت

موضوع 02, 2019 ورزش

قهرمانان نه یک شبه ساخته شده اند و نه با یک کتابچه ی راهنمای دستور العمل و یا یک مجموعه ژن های ویژه به دنیا آمده اند که به آ....

بیشتر بخوانید

error: Content is protected !!