ورزش

نکات برجسته لحظه های شگفت انگیز ورزش های هند باعث افتخار کشور می شود. درباره اشخاص برجسته ورزشی و حتی کسانی که سعی دارند علامت خود را نشان دهند، درباره آنها صحبت کنید.
آبیشک دوبی

بازی شروع شده است

موضوع 02, 2020 ورزش

حماسه های هند باستان مملو از توصیف بازی های سرگرم کننده ای هستند که مردم آن زمان را از طریق چالش های داستانی و در عین حال استراتژیک سرگرم م....

بیشتر بخوانید

گاگان نارنگ

بازی های پر اشتها

موضوع 03, 2019 ورزش

پیشرفت های اخیر در عرصه ورزش، افراد با استعدادی را به هند ارائه می دهد که برای موفقیت تلاش می کنند و برای رسیدن به اهدافشان هی....

بیشتر بخوانید

ملیکا باجاج

پایبندی به موفقیت

موضوع 02, 2019 ورزش

قهرمانان نه یک شبه ساخته شده اند و نه با یک کتابچه ی راهنمای دستور العمل و یا یک مجموعه ژن های ویژه به دنیا آمده اند که به آ....

بیشتر بخوانید

error: Content is protected !!