تصویر لحظه ها

گفته می شود تصاویر با صدای بلندتر از کلمات صحبت می کنند، بنابراین در این بخش از عکس های خیره کننده لذت می برند، زیرا داستان های منحصر به فرد از سراسر کشور را می دهند.
چشم انداز هند

جشن بهار

موضوع 02, 2019 تصویر لحظه ها

ماه آوریل، آغاز سال نوی هندی را به نمایش می گذارد. آوریل همچنین ماهی است که جشنواره های برداشت در سر تا سر کشور مشاهده می شوند. در اینجا نگاهی کوتاه می اندازیم به این که چطور هند جشن می گیرد....

بیشتر بخوانید

error: Content is protected !!