تصویر لحظه ها

گفته می شود تصاویر با صدای بلندتر از کلمات صحبت می کنند، بنابراین در این بخش از عکس های خیره کننده لذت می برند، زیرا داستان های منحصر به فرد از سراسر کشور را می دهند.
چشم انداز هند

تصنیف موسمی

موضوع 04, 2020 تصویر لحظه ها

هند یکی از برجسته ترین سیستم های موسمی در جهان را تجربه می کند ، یک وزش باد فصلی عمومی در مناطق جنوب و جنوب شرقی آسیا. این بادهای....

بیشتر بخوانید

چشم انداز هند

ندای وحشی

موضوع 02, 2020 تصویر لحظه ها

پارک ملی اورنگ ، آسام پارک ملی اورنگ (راجیو گاندی) (ONP) در ساحل شمالی رودخانه براهماپوترا در منطقه اودالگوری متعلق به آسام واقع شده است. پا....

بیشتر بخوانید

error: Content is protected !!