فناوری اطلاعات

هند به عنوان علم و فناوری در حال توسعه است. از فضا به دفاع و از کشاورزی به خودروها، درباره پیشرفت خارق العاده کشور در سراسر ژانرها در این زمینه به روز می شود.
توسط مودیت ناراین

تلاش مشترک

موضوع 04, 2020 فناوری اطلاعات

اکوسیستم نوآوری هند در چند سال گذشته با جهشی بزرگ و پشت سر گذاشتن مرزهای محدودیت رشد کرده است. در حال حاضر با بیش از 50,000  استارت آپ و بیش از ....

بیشتر بخوانید

error: Content is protected !!