مشارکت

این بخش شامل مقالاتی است که در مورد سفرهای اخیر مقامات خارجی به هندوستان و بازدید از رهبران هند به سایر کشورهای جهان انجام شده است. مقالات را در طیف گسترده ای از موضوعات مربوط به تحولات جدید در سیاست خارجی هند مطالعه کنید.
آنیل وادوها

راهی به سوی آینده

موضوع 01, 2020 مشارکت

دونالد ترامپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، دیدار اخیر خود از هند در تاریخ 24 تا 25 فوریه 2020 را بسیار موفق به پایان رسانید. مل....

بیشتر بخوانید

Vineyak Surya Swami

پیوندهای اعتماد

موضوع 05, 2019 مشارکت

چندین دهه پیش از این، در راستای تقویت ارتباطات با کشورهای خاورمیانه،  بنیادی مستحکم برای تقویت روابط با خاورمیانه ایجاد شده....

بیشتر بخوانید

india travel
مانيش تشاند

ارتباط چنای

موضوع 05, 2019 مشارکت

در پشت صحنه آثار تاریخی و مجسمه های صخره ای متعلق به قرن هفتم (7) در شهر معبد ساحلی مامالاپورام (ماهابالیپورام) در حومه ی شهر چن....

بیشتر بخوانید

Narendra Modi
آنیل وادوها

استقبال شرقی

موضوع 05, 2019 مشارکت

در طی چند سال گذشته، هند در روابط خود با انجمن 10 عضوی ملل جنوب شرقی آسیاASEAN) ) و همچنین در چارچوب های مربوط به آن از جمله مجمع من....

بیشتر بخوانید

error: Content is protected !!