مشارکت

این بخش شامل مقالاتی است که در مورد سفرهای اخیر مقامات خارجی به هندوستان و بازدید از رهبران هند به سایر کشورهای جهان انجام شده است. مقالات را در طیف گسترده ای از موضوعات مربوط به تحولات جدید در سیاست خارجی هند مطالعه کنید.
گوپالک ریشنا گاندی

تقویت مسیر دوستی

موضوع 05, 2020 مشارکت

سریلانکا در طول دهه 1990 در وضعیتی ناخوشایند قرار داشت. تا سال 2000 ، رئیس جمهور وقت سریلانکا، چاندریکا بندرانایکه کوماراتونگا ،....

بیشتر بخوانید

error: Content is protected !!