میراث فرهنگی

هند د یو بډایه میراث سره برکت لري. د نړۍ ترټولو لوړې بریټارټ کانټینټ له دویم لوی ګومان څخه، دا هیواد د نړۍ ترټولو لوی تاریخي عصري کور دی. په دې برخه کې د هند لوی یادگارونه وڅیړئ.
دکتر سانجیو راستوگی

آموزه طبیعی

موضوع 03, 2020 میراث فرهنگی

این بیماری همه گیر ، جهان را با تمام نقاط قوت و ضعف آن در یک حمله واحد تحت تاثیر قرار داده و اهمیت تقویت سیستم دفاعی طبیعی بدن را مورد توجه ب....

بیشتر بخوانید

Vineyak Surya Swami

سنت های امروز

موضوع 02, 2020 میراث فرهنگی

سال گذشته ، یک قالیچه رنگارنگ به نام ساوان کا لهاریا پس از آنکه برای طراحی منحصر به فرد صنعتگر برنده جایزه معتبر طراحی محصول یورو 2019 شد ، ب....

بیشتر بخوانید

error: Content is protected !!