میراث فرهنگی

هند د یو بډایه میراث سره برکت لري. د نړۍ ترټولو لوړې بریټارټ کانټینټ له دویم لوی ګومان څخه، دا هیواد د نړۍ ترټولو لوی تاریخي عصري کور دی. په دې برخه کې د هند لوی یادگارونه وڅیړئ.
چیناراجا جی نایدو

کارت تماس سنتی

موضوع 04, 2020 میراث فرهنگی

اخیرا در چندین دیدار، نارندرا مودی نخست وزیر هند با گاموسا ، شال بافته شده سنتی با حاشیه های قرمز مشخص و نقوش گل و گیاه از ایالت آسام حضور ی....

بیشتر بخوانید

دکتر سانجیو راستوگی

آموزه طبیعی

موضوع 03, 2020 میراث فرهنگی

این بیماری همه گیر ، جهان را با تمام نقاط قوت و ضعف آن در یک حمله واحد تحت تاثیر قرار داده و اهمیت تقویت سیستم دفاعی طبیعی بدن را مورد توجه ب....

بیشتر بخوانید

error: Content is protected !!