مد

ایشیتا گوئل

بافت احیا شده

موضوع 03, 2019 مد

سنتی که 500 سال از عمر آن می گذرد، روایت نبوغ بافندگان یور را می سراید. یک پارچه ی مجلل که در هر پیچ و ....

بیشتر بخوانید

پریا رانا

بافت فراموش شده

موضوع 02, 2019 مد

کاوش برای پارچه های دست بافت هند، خان و یا خانا، شبیه به جست و جو برای "جام مقدس" است. این پارچه ی نخی سبک و یا حتی پارچه های ....

بیشتر بخوانید

error: Content is protected !!