اقتصاد

هند دارای یکی از سریعترین اقتصادهای در حال رشد جهان است. این بخش بر روی پیشرفت های اقتصاد هند تمرکز می کند و هند را زمین سرمایه گذاری مناسب برای سرمایه گذاری می داند.
Vineyak Surya Swami

تغییر جدول ها

موضوع 03, 2020 اقتصاد

با ظهور بیماری همه گیر ویروس جدید کرونا ، یک نظم جدید اقتصادی در جهان در حال ظهور است و کشور ها در حال تلاش برای کنار آمدن با آن هستند. نخست ....

بیشتر بخوانید

error: Content is protected !!