خوراک

سخت است تصور کنید هند بدون غذاهای پخت و پز آن است. این بخش خوانندگان را از طیف متنوعی از ظرافت از تمام گوشه و کنار کشور و روند هایی که در آشپزخانه های هند پرورش می دهد، می گیرد.
Ministry of External Affairs
Sangeeta Khanna

مزه های قبیله ای

موضوع 05, 2019 خوراک

منوی روز دال ، برنج و تونگریم بای بود. در حالی که دو مورد اول ، تقریباً در تمام خانه های هند ، آشنا بوده و یافت می شوند، سومین م....

بیشتر بخوانید

مادولیکا داش

تغییر ذائقه

موضوع 02, 2019 خوراک

پنج سال گذشته چیزی برای رسیدن به نقطه ی عطف سناریوی غذا و شام هندی کم نداشته است. با سپاس فراوان از رستوران های مبتنی بر مف....

بیشتر بخوانید

error: Content is protected !!