موناف کاپادی

یک بشقاب سنت

موضوع 01, 2020 خوراک

وقتی حدود 10 سال داشتم، یکی از همکلاسی هایم از من در مورد مذهبی که به آن باور دارم سوال کرد. من با گفتن اینکه من یک مسلمان بوهری ....

بیشتر بخوانید

error: Content is protected !!