توسط مودیت ناراین

تلاش مشترک

موضوع 04, 2020 فناوری اطلاعات

اکوسیستم نوآوری هند در چند سال گذشته با جهشی بزرگ و پشت سر گذاشتن مرزهای محدودیت رشد کرده است. در حال حاضر با بیش از 50,000  استارت آپ و بیش از ....

بیشتر بخوانید

error: Content is protected !!