ایشیتا گوئل

نوازندگی در طول همه گیری

موضوع 03, 2020 هنر

امسال در تاریخ 21 ژوئن ، همان طور که روز جهانی یوگا با موضوع گار- گار سه یوگا (یوگا از خانه) در سراسر جهان به صورت مجازی مشاهده شد ، عاشقان موس....

بیشتر بخوانید

ایشیتا گوئل

از سفرهای روشنایی

موضوع 05, 2019 نوآوری

در یک مدرسه کوچک و دور افتاده در بیهار، صدای زنگ مدرسه زمان آغاز کلاس ها را اعلام می کند. همان طور که دانش آموزان از سر و کول هم....

بیشتر بخوانید

ایشیتا گوئل

اهداف بلند

موضوع 04, 2019 موفقیت

این توانائی های ما نیست که تعریف می کند چه کسی هستیم، بلکه انتخاب های ماست. وقتی ناملایمات به سراغ زندگی های عاد....

بیشتر بخوانید

ایشیتا گوئل

بافت احیا شده

موضوع 03, 2019 مد

سنتی که 500 سال از عمر آن می گذرد، روایت نبوغ بافندگان یور را می سراید. یک پارچه ی مجلل که در هر پیچ و ....

بیشتر بخوانید

error: Content is protected !!