گیتا هاری

رشته های قرمز

موضوع 01, 2021 خوراک

زعفران (Crocus sativus) معروف به کسار ، که یکی از گرانترین ادویه های جهان به شمار می رود ، کلاله طلایی گل بنفش رنگ زعفران است. دلیل ارزش بالای آن ، ....

بیشتر بخوانید

گیتا هاری

شیرینی خالص

موضوع 05, 2020 خوراک

زمستان از راه می رسد و گور یا جاگری در آشپزخانه های هندی مورد توجه قرار می گیرد و به بسیاری از دستور العمل های غذایی راه پیدا م....

بیشتر بخوانید

error: Content is protected !!