سفیر Ashok Sajjanhar

کمک به بشریت

موضوع 01, 2021 مشارکت

نارندرا مودی ، نخست وزیر هند ، در اولین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر 2014 ، بلافاصله پس از به دست گرفتن قدرت ، صحبت كرد و چنین گفت كه ....

بیشتر بخوانید

error: Content is protected !!