پیشرفت

موفقیت همچنان جریان دارد

موضوع 06, 2020

موفقیت همچنان جریان دارد

مانوج ساه |نویسنده

موضوع 06, 2020


ماموریت جاه طلبانه جال جیوان با تأمین آب آشامیدنی به هر خانواده روستایی در کشور زندگی مردم را دگرگون می کند

Nalndra Modi نخست وزیر هند در سخنرانی روز استقلال خود در 15 آگوست 2019 به ملت اعلام کرد ، مأموریت جال جیوان یک ماموریت برنامه ریزی شده درحال اجراست که موجب اتصال عملکرد خانگی (FHTC) به هر خانوار روستایی کشور تا سال 2024 می شود  ، هم اکنون بسیار جلوتر از جدول زمانی تعیین شده تحت UN SDG-6 می باشد. این مأموریت ابزاری برای بهبود کیفیت زندگی و افزایشسهولت زندگیجمعیتی حدود 1 میلیارد نفر است که در روستاهای کشور زندگی می کنند.

سودمندی شعار است

تمرکز این برنامه جاه طلبانه روی بهبود ارائه خدمات تأمین آب به هر خانه در مناطق روستایی است ، نه صرفاایجاد زیرساخت. بنابراین ، تمرکز بر تغییر در ذهنیت و ایجادذهنیت مطلوبدر بخش تأمین آب است. هدف این مأموریت تأمین آب آشامیدنی خانوارهای روستایی به صورت منظم و بلند مدت است. از آنجا که هدف این مأموریت ، پوشش جهانی است ، بر اصولعدالت و فراگیریتأکید می شود ، یعنی ، هر خانواده ای در روستا از اتصال آب لوله کشی  استفاده می کند وهیچ کس عقب نمی ماند“. در زمان اعلام مأموریت در آگوست 2019 ، از 190 میلیون خانوار روستایی ، فقط 32 میلیون خانوار (17 درصد) دارای اتصالات آب لوله کشی بودند.

زنانی که ظرف های آب را بر روی سر خود در یکی از روستاهای راجستان حمل می کردند.

مشارکت جامعه

روح این برنامه تقاضای محورمشارکت جامعهاست که با برنامه ریزی برای طرح آبرسانی تا بهره برداری منظم و حفظ آن در جهت ارائه خدمات مطمئن آغاز می شود. هر روستا به عنوان یک واحد در نظر گرفته شده است تا هر یک از آنها از آب محافظت کنند. برنامه عملی روستا (VAP) براي تقويت منابع آب آشاميدني محلي هر روستا تهيه شده است. به نظر می رسد جوامع روستایی قادر به شناسایی مسائل و چالش ها باشند ، و همچنین با استفاده از منابع موجود در اختیار دولت ، آنها را برطرف کنند. علاوه بر ، برنامه ریزی برای آب آشامیدنی ، نیازهای جمعیت دام و احشام نیز در نظر گرفته شده است. با نگاهی به اهمیت دام در چرخش چرخ اقتصاد روستایی ، ساختمان هایی برای ایجاد گاو داری در روستاها ساخته شده است.

روستاییان در یک مخزن تأمین آب عمومی در حومه بوبانسوار ، ادیشا جمع شده اند

ایجاد اشتغال

برای تأمین زیرساخت های تأمین آب و ارائه خدمات طولانی مدت در هر روستا ، به نیروی انسانی ماهر مانند سنگ تراشی ، لوله کشی ، اتصالات ، برق و غیره در منطقه نیاز است. مأموریت جال جیوان با هدف ایجاد مجموعه ای از چنین منابع انسانی ماهر در هر روستا باعث می شود که آنها برای حفظ و نگهداری منابع به خود متکی شوند بدین  ترتیب  فرصتهای شغلی ایجاد می شود و کارآفرینی محلی ارتقا می یابد. پیش بینی می شود که اجرای این برنامه منجر به افزایش تقاضا برای انواع مختلفی از مواد مانند سیمان ، آجر ، لوله ، شیرآلات ، پمپ های آب / کم مصرف ، پمپ های خورشیدی ، شیر آب و موارد دیگر برای اتصالات شیر ​​خانگی ، انتقال آب انبوه شود و شبکه توزیع ، تصفیه خانه ها و استفاده مجدد از آب خاکستری ، در نتیجه موجب تقاضا برای صنایع محلی ساخت و تولید شود. همه اینها همچنین منجر به پیشبرد اهداف هند متکی به خود یا “Aatmanirbhar Bharat” خواهد شد.

از پنل های خورشیدی در هوندر ، دهکده ای در Nubra tehsil  در منطقه له ، لاداخ استفاده می شود

تأمین آب لوله کشی به همه خانوارها در روستاها و مناطق  کوچک روستایی هند باعث افزایش تقاضای انرژی برای پمپاژ کردن آب می شود. پیش بینی شده است که در زمین های بایر / غیر قابل کشت موجود در روستاها ، به ویژه در مناطق مستعد خشکسالی ، صفحات خورشیدی نصب شوندتا از انرژی خورشیدی در جهت تامین انرژی اضافی مورد نیاز استفاده شود. در 15 ماه گذشته ، با وجود بیماری همه گیر COVID -19 ، آب آشامیدنی  27 میلیون خانوار از طریق اتصال به آب لوله کشی تأمین شده است و در حال حاضر ، حدود 59 میلیون (31 درصد) خانوارها از آب لوله کشی استفاده می کنند. در مدت زمان یک سال ، آب آشامیدنی مطمئن در خانه های 16 منطقه و 56000 روستا قابل دسترسی شده است.

مانوج ساه

مانوج ساهو مدیر مأموریت جل جیوان ، بخش آب آشامیدنی و بهداشت ، دپارتمان جل شاکتی ، دولت هند است
error: Content is protected !!