خوراک

A Gourmand’s Shore

Issue 06

مادولیکا داش

مادولیکا داش یک نویسنده و غذای مشهور غذا و مهمانی است. او در نشریات مختلف از جمله یاهو، سیفی، ساراجیا، هتل ساز هند، Way2Hotel، هندی اکسپرس، فوربس زندگی کرده است.
error: Content is protected !!