تصویر لحظه ها

یک کاشی رنگارنگ

موضوع 04, 2019

یک کاشی رنگارنگ

چشم انداز هند |نویسنده

موضوع 04, 2019


با عبور بادهای موسمی و وزش نسیم دلپذیر پائیز، به نقاط مختلف هندوستان سفر می کنیم و برخی از رنگارنگ ترین و مشهورترین جشنهای تمام کشور را به شما نشان می دهیم.

مسابقه قایقرانی جایزه نهرو

آبهای آرام و زلال آلاپوژا در کرالا با حضور هزاران نفر برای تماشای والام کالی یا همان مسابقه سنتی قایقهای ماری که در دومین شنبه از ماه آگوست هر سال برگزار می شود به دریای انسانیت شباهت پیدا می کند.

تیم های قایقهای ماری در حال رقابت در مسابقه جایزه قایقرانی نهرو
تایم گیری مقدماتی از یک تیم قایقران شرکت کننده در مسابقه

روز استقلال

به مناسبت گرامیداشت استقلال هندوستان از بریتانیا در 15 آگوست 1947، امسال هفتاد و سومین سالگرد روز استقلال در کشور برگزار گردید

دانش آموزان مدرسه ای در احمدآباد در جشن روز استقلال

فستیوال جانماشتامی / داهی هاندی

طبق افسانه ها ارباب کریشنا در کودکی مقداری کَره دزدی می کند از اینرو در جشنواره داهی هاندی مردم باید روی دوش یکدیگر یک هرم ایجاد کنند و یک کوزه گِلی را که از دلمه شیر پر شده و در یک ارتفاع نه چندان بالا قرار گرفته است بشکنند.

جوانان در حال تقلا برای تشکیل یک هرم انسانی جهت شکستن داهی هاندی در بمبئی
کودکان در لباس گاویندا (نام دیگری ارباب کریشنا) در جشنواره جانماشتامی در آجمر

جشنواره درو لاداخ

در جشنواره درو که تقریبا ترکیب کاملی از سنت های آسیائی، شمال هند و تبت می باشد برداشت پربرکت محصولات را جشن گرفته و مقدمه زیبای شروع آن شامل رقص های سنتی، نیایش و مسابقه می باشد.

نوازندگان شیپور در جشنواره درو لاداخ در معبد تیکسه در لاداخ

رکشا بندان

زنان در حال بستن راکهی روی مچ پرسنل نیروی امنیت مرزی (بی اس اف) در جشنواره گرامیداشت رکشا بندان در ایستگاه مرزی هندپاکستان در واگاه، پنجاب

تیج

جشنواره تیج توسط زنان سراسر منطقه شمال هند جشن گرفته می شود و به خدایگان پارواتی و پیوستن او به ارباب شیوا تقدیم می شود. در برخی از مناطق کشور در این جشنواره فصل پربرکت موسمی نیز جشن گرفته می شود

شرکت هنرمندان محلی راجستانی در مراسم سنتی تیج در جایپور، راجستان
شرکت زنان هندی در گرامیداشت جشنواره تیج در آمریتسار، پنجاب

جشنواره تارنتار

طبق افسانه سوایاموارا از درائوپادی این جشنواره گرامیداشت رقص، موسیقی، لباس، و هنر سنتی مردم گوجارات با محوریت رنگ، عشق و موسیقی است.

مرد جوانی از مردم بهاروارد در لباس سنتی
یکی از ویژگی های متمایز جشنواره تارنتار چهتری (چتر) است که با ظرافت آینه کاری،گلدوزی، و قیطان دوزی شده است

error: Content is protected !!