تصویر لحظه ها

جشن بهار

موضوع 02, 2019

جشن بهار

چشم انداز هند |نویسنده

موضوع 02, 2019


ماه آوریل، آغاز سال نوی هندی را به نمایش می گذارد. آوریل همچنین ماهی است که جشنواره های برداشت در سر تا سر کشور مشاهده می شوند. در اینجا نگاهی کوتاه می اندازیم به این که چطور هند جشن می گیرد

جشن گرفته شده در ایالت آسام، رونگالی بیهو نشان دهنده ی آغاز سال نوی آسامی و نیز فصل برداشت محصول می باشد. مردم به تزیین لباس های سنتی پرداخته و رقص بیهو را اجرا می کنند.
یک رقصنده در حال اجرای رقص بیهو در طی یک کارگاه آموزشی در گواهاتی، آسام
گانگائور با شوق فراوان توسط زنانی که به پرستش همسر خدای شیوا، گائوری می پرازند، در سر تا سر راجستان جشن گرفته می شود. این مراسم، جشن بهار، برداشت محصول و نیز سعادت زناشویی است. زنان در حال شرکت در جشنواره گانگائور در اودایپور، راجستان
هنرمندان بومی در حال اجرای هنر خود در طی جشنواره موار در اودایپور، راجستان
زنان در طی جشنواره گانگائور در راجستان، مجسمه های کوچک شیوا را نگه داشته اند
یک مرد کنیاک در طی جشنواره ی آئولینگ در منطقه ی مون واقع در ناگالند جشنواره ی آئولینگ بر پا شده توسط مردم کنیاک متعلق به ناگالند، فرا رسیدن بهار را نشان داده و شامل دعاهایی برای برداشت خوب محصول می شود
مردم در لباس های سنتی در مراسمی برای جشن سال نوی مراتی، یعنی گودی پادوا، برگزار شده در منطقه ی گیرگائون بمبئی شرکت می کنند
مردم در لباس های سنتی در مراسمی برای جشن سال نوی مراتی، یعنی گودی پادوا، برگزار شده در منطقه ی گیرگائون بمبئی شرکت می کنند
پسری جوان به مناسبت گودی پادوا به عنوان لرد هانومانا لباس پوشید
بایساکی، یکی از جشنواره های اصلی سیک، زمان برداشت محصولات رابی را نشان می دهد. مردمی که در فضای جشن غرق شده اند، به اجرای بهانگرا و گیدا می پردازند. دختران در حال دویدن در یک گندم زار در حومه ی آمریستار، پنجاب در بعد از ظهر روز بایساکی
مریدان در حال افروختن شمع ها در مراسم بایساکی در معبد گلدن در آمریستار، پنجاب

error: Content is protected !!