مشارکت

75 Years Of Progressive India

Issue 06

آنیل تریگونایات

آنیل تریگونایات سفیر سابق هند در اردن، لیبی و مالت است. او علاقه شدیدی به خاورمیانه و آفریقا و روسیه نشان می دهد. او از اعضای برجسته بنیاد بین المللی ویوکاناندا و همچنین رئیس اتاق بازرگانی و کشاورزی بین المللی هزاره هند می باشد.
error: Content is protected !!