صفحه آخر

برداشت هندی

موضوع 04, 2020

برداشت هندی

چشم انداز هند |نویسنده

موضوع 04, 2020


--

نمایندگی جهانی

هند در 15 سپتامبر سال 2020 به عنوان عضوی از کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد UNSCW) ) ، اصلی ترین نهاد جهانی که بر برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان متمرکز شده بود ، انتخاب شد. کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد UNSCW) ) یک کمیسیون عملکردی متعلق به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (ECOSOC) می باشد. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (ECOSOC) با 54 عضو، و 38 رای موافق، هند را برای یک دوره چهار ساله انتخاب کرد که از سال 2021 آغاز می شود. از آنجا که این دوره زمانی آغاز می شود که کشور خود را آماده عضویت غیر دائم در میز بلند مرتبه شورای امنیت سازمان ملل متحد می کند، این انتخابات معتبر از اهمیت بیشتری برخوردار است.

شرکت یخبندان

کوچک شدن يخچال ها و تغييرات آب و هوايي دليل عمده مهاجرت روستاييان از لاداک به مناطق مهمان نوازتر بوده است. دولت هند با همکاری موسسه آلترنیتیوز هیمالیا برنامه ای را آغاز کرده است که در طول زمستان ها (نوامبر تا مارس) استوپاهای یخی اورگانیک عظیمی را در این روستاها می سازد. یخ استوپا نوعی روش پیوند یخچال است که یخچال های مصنوعی را به صورت انباشته های یخی مخروطی تولید می کند ، که برای ذخیره آب زمستان (که در غیر این صورت بدون استفاده می ماند) استفاده می شوند. این پروژه به الگویی از تلاش مشترک بین مردم محلی ، سازمان هایی با تخصص در این زمینه ، سازمانهای غیردولتی و دولت تبدیل شده است.

آموزش اتکا به نفس

بیماری همه گیر کووید – 19 بر همه افراد جهان تأثیر گذاشته است. ما زنان سرآمد هندی را به شما معرفی می کنیم که این سختی ها را به فرصت تبدیل کرده اند مالساومتلوانگی همار ، یک خانه دار ساکن شهر میزورام است که زو ویو را آغاز کرده است ، این مجموعه، شبکه ای با بیش از 60 بافنده در سراسر ایالت است که به تولید پوان با کیفیت بالا ، یک پارچه دستباف سنتی متعلق به میزورام، مشغول هستند. سریشتی تهری 25 ساله، و فارغ التحصیل ارتباطات رسانه ای مد از گوروگرام، صنعتگران حمایت شده از بانجارا ،  یک پورتال آنلاین برای صنایع دستی سنتی و روستایی جامعه عشایری ساکن در این شهر را تاسیس کرد که اکنون در سراسر هند مورد استقبال قرار می گیرد.

سمت راست به چپ: مالساومتلوانگی همار با دخترش یک پوان صورتی پوشیده است؛ یک زن بانجارایی که اکنون مستقیماً از صفحه سریشتی سود می برد

error: Content is protected !!